Zoek een gevonden hond:
 
Ras:

 
  Zoek naar

alleen gevonden honden
gevonden honden en honden waarvan niet bekend is of ze zijn gevonden of niet
 
 
Sexe:

Reu Teef n.v.t.
 
 
Vermist sinds:

 


Belangrijke TIPS op uw dier terug te kunnen vinden:

TIP 1: De meeste dieren worden op deze site pas op het internet voor adoptie aangeboden als ze al langer dan 14 dagen in het asiel verblijven en dan geadopteerd kunnen/mogen worden.

TIP 2: Dieren kunnen geruime tijd rondzwerven voordat ze naar het asiel gebracht worden. In het asiel gaan ze ook nog eerst 14 dagen in quarantaine, en moeten ze soms ook nog eerst opknappen Er kan dus na de vermissing veel tijd verstrijken voordat een dier op deze site komt te staan. Blijf dus vooral zoeken!

TIP 3: Niet alle dieren in het asiel worden op deze site vermeld en niet alle asiels plaatsen dieren op deze site.
Blijf dus altijd vragen bij de asiels zelf naar nog meer binnengekomen gevonden dieren.

TIP 4: De meeste asiels vangen zwerfdieren op voor gemeentes waarmee zij hiervoor een contract hebben gesloten.
Bij deelnemende asiels op deze website hebben staat per asiel vermeld welke gemeentes dat zijn. Er zijn ook asiels, die geen contracten hebben voor de opvang van zwerfdieren.

TIP 5: Dieren kunnen ook gemakkelijk opduiken in een ander dan het door de gemeente gecontracteerde asiel, wat meestal in uw buurt ligt; bijvoorbeeld omdat ze in een andere gemeente gevonden zijn of omdat het verantwoordelijke asiel op dat moment vol zat.
Honden duiken vaak verder van huis op dan katten; relatief zijn er ook minder gevonden honden dan gevonden katten.
Daarom wordt op dierenasiels.com voor honden landelijk gezocht op rasgroep, omdat dat de grootste trefkans geeft . De gegevens van het asiel waar het dier verblijft staan wel bij elk dier vermeld.

TIP 6: Zoektermijn: Als u de lijst gevonden katten heeft doorgenomen hoeft u de volgende keer alleen de nieuw ingevoerde gevonden honden te bekijken. De vermelding "nieuw" voor het dier blijft 7 dagen staan; dus als u telkens binnen een week opnieuw kijkt, kunt u geen nieuw ingevoerde dieren missen.
Ook kunt u zoeken op elke langere periode terug, als u bijvoorbeeld langer weg bent geweest.
Het risico is dan wel groter dat een dier inmiddels is geplaatst.

TIP 7: Bij ophalen van uw dier wordt door het asiel de door hen gemaakte kosten in rekening gebracht.